info
download

 

 

 

 

 

Svi kazneni poeni po novom Zakonu o saobraćaju

Prekršaji koji nose 3 kaznena poena

Striktna primena novog zakona o saobraćaju i upis kaznenih poena u policijski registar je na snazi od 1. novembra 2010. godine. U nastavku pogledajte spisak svih prekršaja i kaznene poene koji su za njih predvidjeni.

  • Kazne se ne plaćaju na licu mesta, nego se od policajca dobija uplatnica koju će vozač morati da uplati u banci iii pošti u roku od 8 dana. U suprotnom, ide se kod sudije za prekršaje i sledi mu veća kazna, ako ne dokaže da nije kriv. Član 322 novog Zakona, kaže da se policijski zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju na sudu tretira kao dokaz, pa okrivljenom preostaje da se brani izjaama svedolka ili drugim dokazima, ali konačnu odluku donosi sudija.
  • Kaznene poene ne izriče niti odredjuje policajac, već ih na osnovu prijave, utvrdjuje i izriče sudija
  • Kada vozač vozila kojim je počinjen prekrašaj nije identifikovan, odgovoran je njegov vlasik, odnosno korisnik i moraće da plati novčanu kaznu od 6.000 do 20.000 dinara, a ako je prekršajem izazvana nezgoda ili ugrožena bezbednot, kazna je od 10.000 do 40.000 dinara ili do 45 dana zatvora

Vozači koji ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju rizičnim preticanjem više vozila preko pune linije, prelaskom na crveno svetlo i sl., na osnovu prijave policajca ili video zapisa idu kod sudije za prekršaje, koji utvrdjuje činjenice i sudi o tome da li se vozač ponašao nasilnički.

 

 

Kazneni poeni Učitaj
Prekršaji koji nose 2 kaznena poena idi
Prekršaji koji nose 3 kaznena poena go
Prekršaji koji nose 4 kaznena poena
Prekršaji koji nose 5 kaznenih poena strelica
Prekršaji koji nose 6 kaznenih poena idi na
Prekršaji koji nose 7 kaznenih poena ka
Prekršaji koji nose 8, 10 i 12 kaznenih poena mmm
Prekršaji koji nose 14 i 15 kaznenih poena idi

 

 

 

Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda
  Kazneni poeni novčana / zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni novčana / zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Prevoz većeg broja lica nego što je upisano u saobraćajnoj dozvoli ili na mestima koja zato nisu predvidjena 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Ako se pri uključivanju na autoput na kojem nema trake za ubrzavanje, ne propuste vozila koja nailaze 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Vozač koji ne prilagodi brzinu tako da može da se zaustavi ispred pešačkog prelaza ili ne vodi računa o pešacima kada se uključuje na bočni put 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Nepoštovanje prava prvenstva na raskrsnici 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Ako se u vozilu nalazi radardetektor 3 6.000 – 20.000 din - 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Ako se neka površina na sredini kolovoza, koja nije namenjena za saobraćaj vozila, obidje sa leve strane 3 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Prekoračenje brzine van naselja za 41 do 60 km/h 3 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Kretanje unazad na autoputu i motoputu 3 6.000 – 20.000 din Najmanje 30 dana 4 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 3 meseca
Korišćenje vozačke dozvole koja je prijavljena kao nestala 3 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 30 dana - - -
Vožnja autoputem vozila kojem to nije dozvoljeno 3 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 30 dana 6 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 3
meseca

 

 

 

Brza pretraga:

Prekršaji koji nose 2 kaznena poena

Prekršaji koji nose 3 kaznena poena

Prekršaji koji nose 4 kaznena poena

Prekršaji koji nose 5 kaznenih poena

Prekršaji koji nose 6 kaznenih poena

Prekršaji koji nose 7 kaznenih poena

Prekršaji koji nose 8, 10 i 12 kaznenih poena

Prekršaji koji nose 14 i 15 kaznenih poena

 

Vrh / Sredina

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©2007-2011

 

  Powered by Batanele©