info
download

 

 

 

 

 

Svi kazneni poeni po novom Zakonu o saobraćaju

Prekršaji koji nose 6 kaznena poena

Striktna primena novog zakona o saobraćaju i upis kaznenih poena u policijski registar je na snazi od 1. novembra 2010. godine. U nastavku pogledajte spisak svih prekršaja i kaznene poene koji su za njih predvidjeni.

  • Kazne se ne plaćaju na licu mesta, nego se od policajca dobija uplatnica koju će vozač morati da uplati u banci iii pošti u roku od 8 dana. U suprotnom, ide se kod sudije za prekršaje i sledi mu veća kazna, ako ne dokaže da nije kriv. Član 322 novog Zakona, kaže da se policijski zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju na sudu tretira kao dokaz, pa okrivljenom preostaje da se brani izjaama svedolka ili drugim dokazima, ali konačnu odluku donosi sudija.
  • Kaznene poene ne izriče niti odredjuje policajac, već ih na osnovu prijave, utvrdjuje i izriče sudija
  • Kada vozač vozila kojim je počinjen prekrašaj nije identifikovan, odgovoran je njegov vlasik, odnosno korisnik i moraće da plati novčanu kaznu od 6.000 do 20.000 dinara, a ako je prekršajem izazvana nezgoda ili ugrožena bezbednot, kazna je od 10.000 do 40.000 dinara ili do 45 dana zatvora

Vozači koji ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju rizičnim preticanjem više vozila preko pune linije, prelaskom na crveno svetlo i sl., na osnovu prijave policajca ili video zapisa idu kod sudije za prekršaje, koji utvrdjuje činjenice i sudi o tome da li se vozač ponašao nasilnički.

 

 

Kazneni poeni Učitaj
Prekršaji koji nose 2 kaznena poena idi na
Prekršaji koji nose 3 kaznena poena idi
Prekršaji koji nose 4 kaznena poena
Prekršaji koji nose 5 kaznenih poena strelica
Prekršaji koji nose 6 kaznenih poena go
Prekršaji koji nose 7 kaznenih poena ka
Prekršaji koji nose 8, 10 i 12 kaznenih poena mmm
Prekršaji koji nose 14 i 15 kaznenih poena idi

 

 

 

Vrsta prekršaja Kazne ako nije izazvana nezgoda Kazne ako je izazvana nezgoda
  Kazneni poeni novčana / zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Kazneni poeni novčana / zatvorska kazna Zabrana
upravljanja
Vožnja sa 0,51 do 1,20 promila alkohola u krvi – srednja alkoholisanost 6 6.000 – 20.000 din Najmanje 3 meseca 7 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana Najmanje 5 meseci
Korišćenje radar detektora 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca - - -
Vučenje vozila noću ili u uslovima slabe vidljivosti bez uključenih zadnjih pozicionih svetala, osim ako je na vozilu koje vuče uključeno žuto rotaciono svetlo 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Prolazak kroz žuto i crveno svetlo 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Nepoštovanje znaka I naredbi koje daju lica ovlašćena za regulisanje i kontrolu saobraćaja 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Upravljanje vozilom koje nikad nije registrovano 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Prevoz deteta mladjeg od 12 godina na prednjem sedištu 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Vožnja levom stranom kolovoza 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Prekoračenje brzine van naaselja za 61 do 80 km/h 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Nedozvoljeno preticanje ili obilaženje sa desne strane 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Vožnja bez uključenih zadnjih pozicionih svetala kad je vidljivost smanjena ili noću samo sa uključenim pozicionim svetlima 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Ako vozač sporog vozila ne stane da propusti kolonu, uprkos naredbi policajca 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Ako se vozač ne skloni sa puta po kojem ne sme da se kreće I pored naredbe policajca 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Ako vozač i pored naredbe policajca ne dozvoli da se izmere osovinsko opterećenje i ukupna masa vozila 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Ako vozač i pored naredbe policajca ne dozvoli da se izvrši kontrolni tehnički pregled 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Vožnja mopeda ili lakog tricikla izvan desne biciklističke trake, ako ona postoji na putu 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Započinjanje preticanja ili obilaženja kojim se ugržava ili ometa saobraćaj iz suprotnog smera ili ako na putu nema dovoljno prostora 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Započinjanje preticanja u tunelu, na prevoju, ispred ili u nepreglednoj krivini, osim ako postoje dve trake za isti smer 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5
meseci
Započinjanje preticanja ili obilaženja vozila koje se zaustavilo ili se zaustavlja da bi propustilo pešake na pešačkom prelazu 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Započinjanje preticanja ili obilaženja na mestu gde je to zabranjeno signalizacijom 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Započinjanje preticanja preko pune linije, uz prelazak u traku za suprotni smer 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Započinjanje preticanja ili obilaženja posle kojeg nije moguć bezbedan povratak u istu traku 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Prelazak u traku suprotnog smera na putu sa najmanje četiri saobraćajne trake 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Vožnja uz levu ivicu na putu sa tri trake u oba smera 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Vožnja u zabranjenom smeru trakom koja je fizički odvojena 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Nepopuštanje vozila sa prvenstvom prolaza i nepoštovanje naredbi iz vozila pod pratnjom 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Za vozača koji prodje kroz tramvajski semafor kada je to zabranjeno, a kreće se trakom u kojoj je saobraćaj regulisan semaforom za tramvaje 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Prevoz deteta mladjeg od 12 godina na mopedu, triciklu, motociklu ili
četvorociklu
6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseci
Polukružno okretanje na autoputu I motoputu 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseca
Ulazak ili izlazak sa autoputa van predvidjenog uključenja 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseca
Prelazak preko pruge kada je svetlosnim signalom ili lampom to zabranjeno 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseca
Za vozača koji ne propusti pešaka iako to treba da učini prema svetlima na semaforu ili znacima saobraćajca 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 5 meseca
Prekoračenje brzine u zoni škole i zoni 30 za 51 do 60 km/h 6 15.000 - 30.000 din ili zatvor do 30 dana Najmanje 3 meseca 9 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana Najmanje 7 meseca

 

 

 

Brza pretraga:

Prekršaji koji nose 2 kaznena poena

Prekršaji koji nose 3 kaznena poena

Prekršaji koji nose 4 kaznena poena

Prekršaji koji nose 5 kaznenih poena

Prekršaji koji nose 6 kaznenih poena

Prekršaji koji nose 7 kaznenih poena

Prekršaji koji nose 8, 10 i 12 kaznenih poena

Prekršaji koji nose 14 i 15 kaznenih poena

 

Vrh / Sredina

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©2007-2011

 

  Powered by Batanele©