Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

Oznake na kolovozu

 Ostale oznake na kolovozu i predmeti  koji se postavljaju uz ivicu kolovoza

 

Ostale oznake  na  kolovozu  i   predmeti uz ivicu kolovoza jesu :

 

  strelice  Strelice

Sluze za obelezavanje obaveznog smera kretanja vozila ako su ubelezene u saobracajnoj  traci  oivicenoj  neisprekidanom uzduznom linijom ( puna linija ) i za obavestavanje vozaca o nameni saobracajne trake ako su  ubelezene u  saobracajnoj  traci oivicenoj  isprekidanom uzduznom linijom

 

 polje  Polja za usmeravanje saobracaja Oznacavaju povrsine na kojima je zabranjen saobracaj i na kojima nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila  .

  taxi  bus    Natpisi      

  Pruzaju potrebna obavestenja kao sto su  ' BUS ' ,   ' TAXI '  ,  ' STOP '  ili naziv mesta , broj puta .

 

    parking  Obelezavanje mesta za parkiranje

 Oznacavaju mesta za parkiranje pri cemu se istovremeno odredjuje mesto i polozaj  parkiranih vozila  .

Oznake za oznacavanje ivice kolovoza

  Pored magistralnih puteva  , kao i ostalih puteva sa savremenim kolovozom , van naseljenih mesta postavljaju se smerokazi i znacke za obelezavanje ivice kolovoza . Smerokazi i znacke svojim oblikom , dimenzijama i nacinom izrade moraju biti uocljivi u svim vremenskim uslovima , a posebno u uslovima smanjene vidljivosti ( noc , magla , sneg ... )

 smerokazi  Smerokazi  se postavljaju sa obe strane puta i to tako da svojim oblikom, bojom i izgledom budu lako uocljivi. Oni moraju imati reflektujuce materije ( folije ili druga reflektujuca tela ) na sebi tako da reflektuju crveno sa desne , a belo sa leve strane puta u smeru kretanja vozila .

  sneg  Znacke za obelezavanje puta ( snezni kocici ) se postavljaju sa obe strane puta, na mestima gde su velike snezne padavine zbog orjentacije vozaca. Pod njima se podrazumevaju  stapovi obojeni naizmenicno poljima crvene i zute boje , sirina polja iznosi 30.cm .

 

 

 

 

 

 

prethodno sledece

 

savet08

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©