Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

Oznake na kolovozu

 Poprecne oznake na kolovozu   

 

Poprecne oznake na kolovozu obelezavaju se neisprekidanim i isprekidanim linijama , a mogu biti tako izvedene da zahvataju jednu ili vise saobracajnih traka .
  Poprecne oznake su : linija zaustavljanja , linije kojima se obelezavaju mesta na kojima vozaci moraju ustupiti prvenstvo prolaza , kosnici , granicnici , pesacki prelazi i prelazi biciklisticke staze preko kolovoza .

 

 Linija zaustavljanja moze da bude neisprekidana i isprekidana .

  stop  Neisprekidana linija zaustavljanja oznacava mesto na kome vozac mora da zaustavi vozilo . Ispred  linije  zaustavljanja  moze se na  kolovozu  ispisati  rec  :  '' STOP '' .

  trougao   Isprekidana linija zaustavljanja oznacava mesto na kome vozac mora da zaustavi vozilo , ako je potrebno da propusti vozila koja se krecu putem sa pravom prvenstva prolaza .

Brankov most  Mesto ispred linije zaustavljanja moze se obeleziti trouglom upozorenja , a umesto isprekidane linije zaustavljanja na kome vozac mora da zaustavi vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se krecu putem sa pravom prvenstva prolaza , moze se obelezavati trouglovima sa vrhom okrenutim prema vozilu .

kosnik  Kosnik oznacava mesto zatvaranja ulivne trake i mesto otvaranja izlivne trake na auto – putu i putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila , kao i zatvaranja saobracajne trake rezervisane za kretanje vozila javnog gradskog prevoza putnika .

granicnik Granicnik oznacava mesto ulivanja gde je potrebno odvojiti deo kolovoza na kome je zabranjen saobracaj .

pesacki prelaz Pesacki prelaz oznacava deo povrsine kolovoza namenjenog za prelaz pesaka  .

skola   Na kolovozu pored pesackog prelaza  koji se nalazi u blizini skole stoji natpis ' Skola ' . Vozaci su duzni da sa povecanom opreznoscu predju taj deo puta .

  Prelaz biciklisticke staze preko kolovoza je deo povrsine kolovoza namenjenog iskljucivo za prelaz biciklista .

 

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

 

prethodno sledece

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©