POLUKRUZNO OKRETANJE

   Polukruzno okretanje je postupak gde vozilo ostaje na putu  –  pravcu koji je imao do tada, ali menja smer kretanja. Ova radnja se moze izvesti sa manevrisanjem i bez manevrisanja.   

Bez manevrisanja 

          
  Polukruzno okretanje u tri manevra                                 
          

 

 

   

      Polukruzno okretanje oko „Pesackog ostrva“ bez manevrisanja, naravno ako je dozvoljeno pravilima saobracaja

   Vozac sme okretati vozilo na putu samo ako se uveri da to moze uciniti bez opasnosti po sebe i druge ucesnike u saobracaju, vodeci racuna prilikom izvodjenja te radnje o polozaju vozila, pravcu i brzini kretanja.
                                      
    Naravno, vozac sme okretati vozilo na putu samo ako taj postupak nije zabranjen saobracajnim propisima i  saobracajnom signalizacijom .

      Polukruzno okretanje na raskrsnicama je dozvoljeno ako je raskrsnica pregledna, ako nije zabranjeno saobracajnim znakom i ako se tim postupkom ne ometaju drugi ucesnici u saobracaju.

Polukruzno okretanje ne sme se vrstiti :

 

 •    Gde je zabranjeno saobracajnim znakom

 

 •      Ako je znakom drugacije odredjeno

 

 •           U tunelu

 

 •              Na opasnim mestima

 

 •        Na putu sa jednosmernim saobracajem (kada se zavrsi polukruzno okretanje vozilo ce se kretati  nedozvoljenim smerom)

 

 •      Na autoputu

 

 •     Na putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila

 

 •       Preko pune linije

Vozac ne sme da vrsi polukruzno okretanje vozila na mestima gde je:

 

 •   nedovoljna vidljivost

 

 •   ispred vrha prevoja kad je preglednost puta nedovoljna

 

 •        

ispred nepreglednih krivina i dr.

Vrh

/ Pocetna / Pravila saobracaja / Tehnika voznje / Delovi vozila / Testovi / Oglasi / Promocije / Kontakt /

Powered by Batanele©2007