Pravila saobracaja opste odredbe

  

   Redosled vaznosti naredbi u saobracaju :

 


    1)          Ucesnici u saobracaju duzni su da postupaju  prema zahtevima izrazenim pomocu znakova ili naredbama koje daju ovlascena sluzbena lica,  (vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza, takodje moraju postovati ove naredbe)  i kad time odstupaju od propisanih pravila saobracaja ili znacenja saobracajnih znakova postavljenih na putu.

 


         2)       Svi  ucesnici u saobracaju duzni su da postupaju prema svetlosnom saobracajnom znaku (ukljucujuci i vozila pod pratnjom, kao i vozila sa pravom prvenstva prolaza) i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izrazenom na istom mestu drugim saobracajnim znakom.

  
         3)  Saobracajni znaci su treci po vaznosti u saobracaju, odmah iza ovlascenog lica – policajca  i semafora. Svi ucesnici u saobracaju su duzni da postupaju  u skladu prema postavljenim saobracajnim znacima  izuzev vozila :
   
       vozila pod pratnjom  sa ukljucenim rotacionim svetlom i zvucnim znakom)

      vozila sa pravom prvenstva prolaza  (sa ukljucenim svetlosnim i zvucnim signalima)


       4)    Ukoliko nema ovlascenog sluzbenog lica, semafora, niti znakova  da  regulisu  saobracaj, onda je saobracaj regulisan -  pravilom saobracaja –  „pravilom desne strane“. Od ovog pravila izuzimaju se :

  •     vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza  (koja imaju ukljucene svetlosne i zvucne signale)
  •  kao i sinska vozila .

   Ucesnici u saobracaju duzni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobracaja, saobracajnim znakovima postavljenim na putu kao i po znacima i naredbama koje daju ovlascena lica .

 

      Primer :

 

           Udvojena puna i isprekidana linija dozvoljava prelazenje preko pune linije samo sa one strane sa koje je obelezena isprekidana linija .

 

              Udvojena puna i isprekidana linija na kolovozu dozvoljava zaustavljanje u blizini vrha prevoja, sa strane sa koje je obelezena isprekidana linija .

 

                 Znak ''Put sa prvenstvom prolaza'' daje prednost putnickom vozilu crvene boje u odnosu na plavi, iako mu on dolazi sa desne strane.

 

Vrh

/ Pocetna / Pravila saobracaja / Tehnika voznje / Delovi vozila / Testovi / Oglasi / Promocije / Kontakt /

Powered by Batanele©2007