Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

ads

SAOBRAĆAJ  NA  RASKRSNICI

 

 

 • Saobracaj na raskrsnici regulisanoj pravilima saobracaja

tamo

 

  Saobraćaj na raskrsnici regulisanoj pravilima saobraćaja

 

 

Na raskrsnici koja nije regulisana saobracajnim znacima, svetlosnim znacima ili znacima koje daje ovlasceno lice, kao i horizontalnim oznakama na kolovozu, prolaz vozila kroz raskrsnicu se odvija na osnovu pravila desne strane  i pravilo levog skretanja, ova pravila vazi na svim raskrsnicama .

 

Pravilo desne strane

Vozac  koji  prolazi  kroz  raskrsnicu duzan je da propusti vozilo koje nailazi s'njegove desne strane.

 

78.69

Pravilo levog skretanja

 

 

 

 

 

 

Od ovog pravila su izuzeta :

 

 • vozila pod pratnjom  (samo kada daju propisane zvucne i svetlosne znake)

vozilo pod pratnjom

 

 •  vozilia sa  prvenstvom  prolaza  (vozila policije, hitne pomoći, vatrogasne službe i vojne policije) samo kada daju propisane zvučne i svetlosne znake

4.02.69

 

 •  sinska vozila

sinsko vozilo

 

 

 

Primer :

 • Prednost  prolaska na raskrsnici u situaciji kao na slici  ima zeleni automobil koji moze da ide pravo , levo ili desno , ali ipak ima prednost jer dolazi sa desne strane crvenom automobilu

87.98

 

 •  U situaciji kao na slici gde vozila zadrzavaju pravac kretanja , redosled prolaska je sledeci : zeleni automobil, crveni, i na kraju sivi automobil

54.36

 

 

 • Prednost prolaska kroz raskrsnicu ima sivi automobil jer nailazi zelenom automobilu sa desne strane

kruzni tok

 

 

 • U situaciji kao na slici nijedno vozilo nema prednost , odnosno , svako vozilo svakom vozilu dolazi sa desne strane , pa se  vozaci  moraju sami sporazumeti o redosledu prolaska

65.369

 

 

 • Na prikazanoj slici , redosled prolaza je sledeci : zeleni automobil, crveni, sivi, i na kraju  plavi  automobil

 

 

 • U situaciji kao na slici vozila prolaze istovremeno jer  im se ne seku pravci kretanja i samim tim nema potrebe da jedno vozilo stane radi propustanja drugog .

87.21

 

 

 

 

Vozac vozila koji na raskrsnici skrece ulevo ( plavi automobil )  duzan je da propusti vozilo ( sivi automobil ) koje dolazeci iz suprotnog smera, na raskrsnici zadrzava pravac svog kretanja ili skrece udesno.

 

biciklisticka staza

 

Vozac koji pri skretanju vozila preseca biciklisticku stazu ili traku duzan je da propusti vozila koja se krecu po biciklistickoj stazi ili traci.

 

 

   

   

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 • Saobracaj na raskrsnici regulisanoj znacima koje daju ovlascena lica

tamo

 

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©