Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

Saobracajni znakovi :

    Javni putevi moraju da se obeleze propisanim saobracajnim znakovima , kojima se ucesnnici u u saobracaju upozoravaju na opasnost koja im preti na odredjenom javnom putu ili delu tog puta , stavljaju do znanja ogranicenja , zabrane i obaveza kojih se ucesnici u saobracaju moraju pridrzavati i daju potrebna obavestenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobracaja.


  Saobracajni znakovi se postavljaju s desne strane puta , pored kolovoza , u smeru kretanja vozila i to tako da na jednom stubu budu najvise dva znaka .


   Ako na mestu na kome se postavlja saobracajni znak postoji opasnost da znak nece na vreme primetiti ucesnici u saobracaju,saobracajni znak se onda mora postaviti na suprotnoj levoj strani puta .

 Saobracajni znakovi su : 

znakovi opasnosti znakovi izricitih naredbi
znakovi obavestenja dopunske table

 

 

 

 

 

 

Vrh

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©2007-2010