UPOTREBA SVETALA U SAOBRAĆAJU

   Od prvog sumraka do potpunog svanuca (noću), kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti (magla, sneg, dim, prasina, jaka kisa ...), na vozilu u saobraćaju na putu moraju da budu upaljena svetla, i to:

 •      na vozilu na motorni pogon – osim na biciklu sa motorom i na motociklu bez bočne prikolice – najmanje dva bela svetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svetala na zadnjoj strani;

 

 •       na biciklu sa motorom i na motociklu bez bočne prikolice – najmanje jedno belo svetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svetlo na zadnjoj strani;

 

 •     na biciklu – jedno belo svetlo na prednjoj strani i jedno crveno svetlo na zadnjoj strani;

 

 •        na zaprežnom vozilu – mora postojati najmanje jedno belo svetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svetlo na zadnjoj strani ili samo jedna svetiljka koja je izrađena tako da se sa prednje strane vozila vidi belo svetlo, a sa zadnje strane vozila – crveno svetlo. Ako se na zaprežnom vozilu jedno svetlo nalazi na prednjoj strani, a drugo na zadnjoj strani, ta svetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj levoj strani, a ako se
  na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svetiljka – ona mora biti postavljena na levoj strani vozila.

   

    Na motociklu, za vreme vožnje na putu van naseljenog mesta, moraju da budu upaljena uvek (noću i danju) oborena svetla.
U toku dana smanjena vidljivost nastaje zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika (magla, sneg, jaka kiša, dim, prašina i sl.). Smatra se da je vidljivost smanjena kad vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 metara na otvorenom putu, a u naselju od najmanje 100 metara.

   Zaprežno vozilo mora da ima i dva katadioptera crvene boje, simetrično postavljena na zadnoj strani vozila . Bicikl mora takodje imati jedan, crvene boje na zadnjoj strani, i po jedan žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale   

 Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, moraju da nose upaljena svetla kad se kreću po kolovozu van naselja:

 1.    grupa pešaka koja se kreće u organizovanoj koloni – najmanje jedno belo ili žuto svetlo na čelu kolone, odnosno povorke i najmanje jedno crveno svetlo na njenom začelju;
 2. vodiči teglećih, tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke – najmanje jedno belo ili žuto svetlo napred i najmanje jedno crveno svetlo pozadi.

Umesto svetla mogu da se upotrebljavaju reflektujuće materije

   Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila, na zadnjoj strani poslednjeg priključnog vozila moraju da budu upaljena najmanje dva crvena svetla, a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1,60 m, na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti upaljena dva bela svetla.

 

Izuzetno ne mora da ima upaljena svetla:

 • vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvetljenom delu puta, tako da se jasno vidi sa dovoljne udaljenosti;

 

 •      vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno određenim mestima na kolovozu ili van njega, ili na ulici sa slabijim saobraćajem;

 

 •      bicikl, bicikl sa motorom i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator, kad su azustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza.

 

  Vozilo na motorni pogon čija dužina ne prelazi 8 m, a širina 2 m, i kome nije pridodato priključno vozilo, može da ima, kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju, upaljeno samo jedno svetlo koje se sa prednje strane vidi kao belo svetlo i sa zadnje strane kao crveno svetlo i koje je postavljeno na suprotnoj strani vozila od ivice kolovoza uz koju je zaustavljeno ili parkirano.

 

Velika svetla :


        Za osvetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon, po pravilu, upotrebljava velika svetla.  


     Kada se upali veliko svetlo na kontrolnoj tabli vozila pali se postojano svetlo plave boje . Velika svetla osvetljavaju put u duzini od minimum 100 m , a maksimum 200 m .

  Vozač vozila na motorni pogon dužan je da umesto velikih svetala za osvetljavanje puta upotrebljava oborena svetla:

 •     pre mimoilaženja sa drugim vozilom na udaljenosti sa koje oceni da svetlom svog vozila zaslepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret, a pri mimoilaženju sa drugim vozilom – kad vozač tog vozila pređe na oborena svetla ili kad naizmeničnim paljenjem i gašenjem svetla upozorava da mu velika svetla smetaju, a uvek na udaljenosti manjoj od 200 m;

 

 •       za vreme kretanja za drugim vozilom na kratkom odstojanju u takvom položaju, da velikim svetlima svog vozila zaslepljuje vozača vozila ispred sebe;

 

 •      za vreme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone ili povorke pešaka;

 

 •   kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored železničke ili tramvajske pruge – u susretu sa plovilom, odnosno sa vozilom koje se kreče po šinama, a koje nailazi iz suprotnog smera.

 

      Noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, vozač vozila na motorni pogon mora, za vreme vožnje, da ima na vozilu upaljena najmanje oborena za osvetljanje puta.

  Oborena svetla za osvetljavanje puta upotrebljavaju se nocu ukoliko je put osvetljen ulicnom rasvetom pa su velika svetla tu suvisna ili pri mimoilazenju sa drugim ucesnicima u saobracaju , kao i za osvetljavanje puta u tunelu .

     Kada se upali poziciono i oboreno  svetlo  na kontrolnoj tabli vozila pali se zelena lampica postojane boje .

 

   Prelazak sa velikog na oboreno svetlo za osvetljavanje puta i obratno ostvaruje se jednovremeno i istom komandom .

   Svetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu.


    Na kontrolnoj tabli pali se kontrolna lampa sa zelenim neprekidnim svetlom .

   Svetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena za vreme dok su upaljena bilo koja svetla za osvetljavanje puta ili posebna svetla za maglu.

     Svetlo za vožnju unazad osvetljava put pri kretanju vozila unazad i bele je boje.

  Pri magli, vozač vozila na motorni pogon mora na vozilu da ima upaljena oborena svetla za osvetljavanje puta ili svetla za maglu, ili oba svetla istovremeno. Svetla za maglu mogu da se upotrebljavaju samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti, a smeju osvetljavati put najviše 35 m. Svetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila mogu biti bele ili žute boje, a na zadnjoj strani – crvene boje.

     Kada se ukljuce svetla za maglu , na kontrolnoj tabli vozila  pali se lampica sa zutim neprekidnim svetlom .

Vrh

/ Pocetna / Pravila saobracaja / Tehnika voznje / Delovi vozila / Testovi / Oglasi / Promocije / Kontakt /

Powered by Batanele©2007